• Akademi Pengajian Melayu
  • apm@um.edu.my
  • 03-79677200
logo
logo

Jabatan Sosio Budaya-Kesenian Melayu
Jabatan Sosio Budaya/Kesenian Melayu menumpukan pengajian kepada masyarakat dan budaya Melayu, iaitu tentang Etnografi Melayu, Teori Kajian Masyarakat dan Budaya, Keluarga dan Kekeluargaan, Agama dan Kepercayaan, Perubatan dan Kesihatan, Hukum Adat, Pemikiran Masyarakat Melayu dalam Era Globalisasi, Budaya Popular Melayu, Seni Budaya Melayu, Politik Melayu, Ekonomi Melayu, Identiti Melayu, Gender, Masyarakat dan Budaya, Organisasi dan Proses-Proses Sosial, Hubungan Etnik dan Warga Tua dalam Masyarakat Melayu.


Penyelaras Jabatan Sosio Budaya-Kesenian Melayu
Dr. Shafa'atussara Silahudin
03-7967 7250
syafasara@um.edu.my
Curriculum Vitae

 

Pensyarah
Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi
03-7967 7264
awangazman@um.edu.my
Curriculum Vitae

Dekan & Pensyarah
Prof. Madya Dr. Sabzali Musa Kahn
03-7967 7263
sabzali@um.edu.my
Curriculum Vitae

Pensyarah
Dr. Mohd Effindi Mohd Samsudin
03-7967 7235
effindi@um.edu.my 
Curriculum Vitae

 

Pensyarah
Dr. Mohammad Nazzri Ahmad
03-7967 7236
nazzri@um.edu.my 
Curriculum Vitae

Pensyarah
Dr. Nur Yuhanis Mohd Nasir
03-7967 7251
yuhani83@um.edu.my
Curriculum Vitae

Pensyarah
En. Zamre Abu Hassan
03-7967 7540
zamree@um.edu.my
Curriculum Vitae

 

Pensyarah
Dr. Marzudi Md Yunus
03-7967 7233
marzudi@um.edu.my
Curriculum Vitae

Pensyarah
Dr. Maizira Abdul Majid
03-7967 7237
maizira@um.edu.my
Curriculum Vitae

Pensyarah
Dr. Mashrom Muda
03-7967 7241
mashrom@um.edu.my
Curriculum Vitae

 

Pensyarah
Dr. Abdul Muqit Muhammad

03-7967 7225
muqitmuhammad@um.edu.my

 

 

Last Update: 17/01/2024