03-79677200 apm@um.edu.my

Jabatan Sosio Budaya-Kesenian Melayu

Home / Jabatan / Jabatan Sosio Budaya-Kesenian Melayu

Jabatan Sosio Budaya/Kesenian Melayu menumpukan pengajian kepada masyarakat dan budaya Melayu, iaitu tentang Etnografi Melayu, Teori Kajian Masyarakat dan Budaya, Keluarga dan Kekeluargaan, Agama dan Kepercayaan, Perubatan dan Kesihatan, Hukum Adat, Pemikiran Masyarakat Melayu dalam Era Globalisasi, Budaya Popular Melayu, Seni Budaya Melayu, Politik Melayu, Ekonomi Melayu, Identiti Melayu, Gender, Masyarakat dan Budaya, Organisasi dan Proses-Proses Sosial, Hubungan Etnik dan Warga Tua dalam Masyarakat Melayu.

Dr. Maizira Abdul Majid
 Jawatan : Ketua Jabatan Sosio Budaya-
 Kesenian Melayu & Pensyarah 
 Telefon: 03-7967 7205 / 03-7967 7237
 Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
 Emel: maizira@um.edu.my
 Curriculum Vitae

Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7264
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: awangazman@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Prof. Madya Dr. Sabzali Musa Kahn
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7202 / 03-7967 7269
  Fax: +6-03-7967 7266 / +6-03-7967 7214
  Emel: sabzali@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Mohd Effindi Mohd Samsudin
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7235
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: effindi@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Mohammad Nazzri Ahmad
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7236
  Fax: 03-7967 7266 / +6-03-7967 7214
  Emel: nazzri@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Nur Yuhanis Mohd Nasir
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7251
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: yuhani83@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Marzudi Md Yunus
  Jawatan: TP Penyelidikan dan Pembangunan
  & Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7202 / 7233
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: marzudi@um.edu.my
  Curriculum Vitae

En Zamree Abu Hassan
  Jawatan:  Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7223
  Fax:  03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: zamree@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Ahmad Hakimi Khairuddin
  Jawatan:  Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7232
  Fax:  03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: ahmadhakimi@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Mashrom Muda
 
 Jawatan:  Pensyarah Kontrak
  Telefon: 03-7967 7241
  Fax:  03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: mashrom@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Last Updated: 29/06/2021