03-79677200 apm@um.edu.my

Jabatan Bahasa Melayu

Home / Jabatan / Jabatan Bahasa Melayu

Jabatan Bahasa Melayu menyediakan kursus-kursus yang lebih menumpukan pengajian kepada korpus bahasa Melayu baku iaitu tentang tatabahasa normatif bahasa Melayu, bahasa Melayu lisan, statistik bahasa Melayu, sejarah perkembangan bahasa Melayu, peristilahan bahasa Melayu, laras bahasa Melayu, pemaknaan bahasa Melayu, tatabahasa wacana bahasa Melayu, pengajaran bahasa Melayu, perkamusan bahasa Melayu, bahasa Melayu dan masyarakat, kesantunan bahasa Melayu, dan keanekaan bahasa Melayu.

  Dr. Rohaidah Haron 
  Jawatan: Ketua Jabatan Bahasa Melayu
  & Pensyarah
  Telefon: 03-7967 7208 / 7967 7222
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: eyda1826@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Prof. Madya Dr. Indirawati Zahid
  Jawatan: Pensyarah
  Telefon: 03-7967 7224
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: indirawati@um.edu.my 
  Curriculum Vitae

Prof Madya Dr. Saiful Haq Hussin
  Jawatan: Pensyarah
  Telefon : 03-7967 7245
  Fax : 6-03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: ipul62@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Nurul Haniza Samsudin
  Jawatan: Pensyarah
  Telefon: 03-7967 7249
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: haniza_85@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Nur Azimah Mohd Bukhari
  Jawatan: Pensyarah Kontrak
  Telefon: 03-7967 7248
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: azimah_bukhari09@um.edu.my 
  Curriculum Vitae

Dr. Akhmad Mansor
  Jawatan: Pensyarah Kontrak
  Telefon: 03-7967 7247
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: amadmansur@gmail.com 
  Curriculum Vitae

Last Updated: 02/08/2021