• Akademi Pengajian Melayu
 • apm@um.edu.my
 • 03-79677200
logo
logo

Program ini menumpukan pengajian kepada disiplin linguistik global dan bahasa-bahasa serumpun Melayu yang terdapat di alam Melayu, iaitu Pengantar Linguistik Melayu, Kaedah Penyelidikan Linguistik Lapangan, Pengantar Linguistik Berkomputer, Fonetik, Fonologi, Morfologi, Tipologi Bahasa, Bahasa Iban, Teori Asas Nahu dan Penerapannya, Etnolinguistik, Geolinguistik Alam Melayu, Perbandingan Sistem Antara Bahasa, Linguistik Korpus, Aspek Linguistik Bahasa Klasik, Pragmatik, Pertembungan Bahasa, Dialektologi, Sintaksis, Sosiolinguistik, Sosiologi Bahasa, Psikolinguistik, Kemahiran Berbahasa, Bilingualisme, Sejarah Linguistik, Kompetensi Komunikatif, Leksikologi, Semantik, Linguistik Teks, Linguistik dan Sastera dan Linguistik dan Budaya.

Struktur Program

Calon perlu memenuhi keperluan sebanyak 128 kredit yang terdiri daripada komponen seperti di bawah.
Struktur Program Sarjana Muda Pengajian Melayu (Sesi 2021/2022) Kredit
Kursus Umum (Universiti) 14
Kursus Teras Fakulti 16
Kursus Teras Program 80
Kursus Elektif
Kursus Student Holistic Empowerment (She) 8
Kursus Elektif 10
Jumlah Kredit Berjadual 128

PELAJAR MALAYSIA
Calon tempatan harus memenuhi Syarat Am Universiti sebelum diterima masuk ke Program ini.
1.1 Syarat Am Universiti
SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013.Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira; dan
STPM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau
MATRIKULASI/ASASI
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau
DIPLOMA/SETARAF
 1. Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (Syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan oleh UA); atau
 2. Lulus peperiksaan STPM tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau
 3. Matrikulasi/Asasi tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kuangnya PNGK 2.00; atau
 4. STAM tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid; atau
 5. Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/International Baccalaureate Diploma/Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA. dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan. serta

1.2 Keperluan Khas Program
STPM Aliran Sains/Sastera

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;
dan Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu/ Kesusasteraan Melayu Komunikatif/ Sejarah/ Ekonomi/ Perakaunan/ Pengajian Perniagaan/ Seni Visual/ ICT; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu/ Kesusasteraan Melayu; dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

MATRIKULASI/ASASI
Aliran Sains/ Perakaunan dan Undang-Undang Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; dan
 Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu/ Kesusasteraan Melayu; dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

STAM
Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid Jiddan dalam peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); dan
 Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia/ Kesusasteraan Melayu dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

DIPLOMA/SETARAF
Aliran Sains/Sastera Memiliki Diploma dari UA/IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dalam bidang berkaitan; atau Lulus STPM bukan tahun semasa dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia/Kesusasteraan Melayu Komunikatif/ Sejarah/ Ekonomi/ Perakaunan/ Pengajian Perniagaan ICT/ Seni Visual; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

1.3 Kelayakan Lain
Memiliki pengalaman lima (5) tahun bekerja dalam bidang berkaitan; dan
Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Ekonomi
 • Science
 • Mathematics
 • Mana-mana 1 mata pelajaran lain; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

PELAJAR ANTARABANGSA
Pemohonan bukan warganegara yang ingin mengikuti program Sarjana Muda di Universiti Malaya hendaklah tamat dan lulus sekurang-kurangnya dua belas (12) tahun pengajian serta memperolehi kelayakan seperti berikut:

 1. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/A-Level/IB/Setaraf; atau
 2. Memiliki Diploma yang diiktiraf oleh Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; dan
 3. Memperolehi keputusan yang berikut dalam salah satu (1) peperiksaan kecekapan Bahasa Inggeris yang dinyatakan di bawah:
 • skor 500 (PBT), 173 (CBT) atau 60 (IBT) dalam Test of English as a Foreign Language (TOEFL);
 • band 5.0 dan ke atas bagi International English Language Testing System (IELTS) (Academic);
 • band 3 dan ke atas dalam Malaysian University English Test (MUET);
 • skor 41 dan ke atas Pearson Test of Academic English (PTE Academic);
 • gred C dan ke atas bagi subjek Bahasa Inggeris untuk General Certificate of Education (A-Level), University of Cambridge; vi. gred C dan ke atas bagi subjek Bahasa Inggeris untuk General Certificate of Secondary Education (O-Level), University of Cambridge; vii. gred C dan ke atas dalam Cambridge Assestment English: First (FCE); atau dan
 1. Memenuhi keperluan syarat khas kemasukan ke program pengajian yang berkenaan.

CALON ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)
Ketidakupayaan OKU telah didefinisi dan diklasifikasi kepada tujuh (7) kategori oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu;

 1. Kurang Upaya Pendengaran
 2. Kurang Upaya Penglihatan
 3. Kurang Upaya Fizikal
 4. Masalah Pembelajaran
 5. Kurang Upaya Pertuturan
 6. Kurang Upaya Mental
 7. Kurang Upaya Pelbagai

Untuk definisi, klasifikasi dan keterangan lanjut berkaitan, sila layari pautan http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=UnN2U3dtUHhacVN4aHNPbUlPayt2QT09
Program Sarjana Muda Linguistik Melayu hanya menerima calon OKU dalam kategori 2, dan 3 sahaja. Walau bagaimanapun hal ini tertakluk kepada perbincangan dengan pentadbiran berdasarkan keperluan khusus dari segi perhatian dan infrastruktur.

 • Eksekutif Pemasaran
 • Setiausaha Syarikat
 • Eksekutif Pengurusan
 • Editor
 • Penterjemah
 • Wartawan
 • Pegawai Perancang Bahasa
 • Pengacara
 • Pegawai Penerangan
 • Pegawai Penyelidik
Minimum: 7 Semester
Maximum: 11 Semester

Last Update: 04/11/2021