03-79677200 apm@um.edu.my

Visi & Misi

Home / Pengenalan / Visi & Misi

Visi
Keilmuan Pengajian Melayu bertaraf global yang memberi impak kepada dunia.

Misi
Menjangkau sempadan ilmu memupuk pemimpin berwawasan.


Objektif Kualiti

Bahagian Ijazah Dasar
Memastikan sekurang-kurangnya 35% pelajar Ijazah Dasar mendapat PNGK 3.30 ke atas semasa pengijazahan
 

Bahagian Ijazah Tinggi
Meningkatkan pengambilan pelajar Ijazah Tinggi dalam pelbagai bidang dengan nisbah 1.5:1 antara pelajar Ijazah Tinggi dan pelajar Ijazah Dasar

Bahagian Penyelidikan & Pembangunan
Penyelidikan-memastikan sekurang-kurangnya 70% daripada kakitangan akademik Akademi Pengajian Melayu adalah Ketua Projek (Principal Investigator), yang menjalankan penyelidikan dengan bantuan kewangan dari dalam atau luar Universiti Malaya. 
Penerbitan-memastikan kakitangan akademik Akademi Pengajian Melayu menghasilkan sekurang-kurangnya 30 penerbitan setahun sama ada dalam bentuk buku, bab dalam buku, monograf, jurnal (antarabangsa atau/dan tempatan) atau prosiding.

Last Updated: 06/08/2021