• Akademi Pengajian Melayu
  • apm@um.edu.my
  • 03-79677200
logo
logoTimbalan Dekan (Ijazah Tinggi, Penyelidikan dan Inovasi) 
Profesor Madya Dr. Indirawati @ Indrawati Zahid
03-7967 7202
indirawati@um.edu.myPembantu Setiausaha Pejabat
Cik Norzahira Ramli
03-7967 7202
norzahira@um.edu.myPenolong Pendaftar
Puan Norhana Muhamad
03-7967 7210
norhnaa@um.edu.myPenolong Pegawai Tadbir 
En. Ahmad Zaini Abdul Rani
03-7967 7210
madza@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Suryana Sukadi
03-7967 7278
suryana@um.edu.my


Pembantu Tadbir P/O
Puan Wan Habshah Wan Ali
03-7967 7278
wanhabsah@um.edu.my

Hubungi Kami :
Bahagian Ijazah Tinggi, Penyelidikan dan Inovasi

Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya 50603
Kuala Lumpur

 03-7967 7202
  tprnd_apm@um.edu.my

Last Update: 03/05/2024