• Akademi Pengajian Melayu
  • apm@um.edu.my
  • 03-79677200
logo
logo


Timbalan Dekan (Ijazah Dasar dan Ehwal Pelajar)
​​​​​
Profesor Madya Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali
03-7967 7240
inmarlin@um.edu.my


Penolong Pendaftar Kanan
Puan Salina Mohamed Suhaimi
03-7967 7218
salina.ms@um.edu.my


Setiausaha Pejabat
Puan Nor Azura Taib
03-7967 7201
azurataib@um.edu.my
 


Pembantu Tadbir (P/O)
(Program Bahasa Melayu) 

Puan Noorfaizah Silin
03-7967 7208
nfaizah@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
(Program Linguistik Melayu)

Cik Faridah Azwah Binti Kamaruddin
03-7967 7207
azwah@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
(Program Kesusasteraan Melayu) 

Cik Nurmahirah Aris
03-7967 7206
mahirah.aris@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
(Program Sosio-Budaya/Kesenian Melayu) 

Encik  Hailme Halili 
03-7967 7205
hailme@um.edu.my


 

Hubungi Kami:

Bahagian Ijazah Dasar dan Ehwal Pelajar
Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya 50603
Kuala Lumpur

 03-7967 7201
 tpid_apm@um.edu.my

Last Update: 03/05/2024