• Akademi Pengajian Melayu
  • apm@um.edu.my
  • 03-79677200
logo
logo


Timbalan Pengarah Ijazah Dasar
Dr. Taufik Arridzo Mohd Balwi
03-7967 7240
taufik@um.edu.my


Penolong Pendaftar Kanan
Puan Khalila Mohd Khalid
03-7967 7203
liela_7782@um.edu.my


Setiausaha Pejabat
Puan Nor Azura Taib
03-7967 7201
azurataib@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Bahasa Melayu) 
Puan Radziah Abu Nor
03-7967 7208
radziah@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Linguistik Melayu)
Cik Faridah Azwah Binti Kamaruddin
03-7967 7207
azwah@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Kesusasteraan Melayu) 
Puan Ahna Sum Sum
03-7967 7206
ahna@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Sosio-Budaya/Kesenian Melayu) 
Puan Wan Habsah Wan Ali
03-7967 7205
wanhabsah@um.edu.my


Hubungi Kami:

Bahagian Ijazah Dasar
Pejabat Am
Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya 50603
Kuala Lumpur

 03-7967 7201
 tpid_apm@um.edu.my

Last Update: 13/01/2022