• Akademi Pengajian Melayu
  • apm@um.edu.my
  • 03-79677200
logo
logo


Timbalan Dekan (Ijazah Dasar)

03-7967 7240


Penolong Pendaftar Kanan/Pengurus Pentadbiran
Puan Khalila Mohd Khalid
03-7967 7203
liela_7782@um.edu.my


Setiausaha Pejabat
Puan Nor Azura Taib
03-7967 7201
azurataib@um.edu.my
 


Pembantu Tadbir (P/O)
(Jabatan Bahasa Melayu) 

Puan Noorfaizah Silin
03-7967 7208
nfaizah@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
(Jabatan Linguistik Melayu)

Cik Faridah Azwah Binti Kamaruddin
03-7967 7207
azwah@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
(Jabatan Kesusasteraan Melayu) 

Puan Ahna Sum Sum
03-7967 7206
ahna@um.edu.my


Pembantu Tadbir (P/O)
(Jabatan Sosio-Budaya/Kesenian Melayu) 

Encik  Hailme Halili 
03-7967 7205
hailme@um.edu.my


 

Hubungi Kami:

Bahagian Ijazah Dasar
Pejabat Am
Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya 50603
Kuala Lumpur

 03-7967 7201
 tpid_apm@um.edu.my

Last Update: 08/05/2023