03-79677200 apm@um.edu.my

Jabatan Kesusasteraan Melayu

Home / Jabatan Kesusasteraan Melayu

Dr. Madiawati Mamat @ Mustaffa
  Jawatan: Ketua Jabatan Kesusasteraan Melayu
  & Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7207 / 03-7967 7262
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: atie@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Profesor Dr. Hashim Ismail
  Jawatan: Pensyarah
  Telefon: 03-7967 7228
  Fax: 03-7967 7266 / +03-7967 7214
  Emel: shim@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Prof Madya Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali
  Jawatan: Timb. Pengarah Ijazah Tinggi & Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7235
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: inmarlin@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Prof. Madya Dr. Norhayati Ab Rahman
  Jawatan: Timb. Pengarah Pusat Kajian
  Kecemerlangan Melayu & Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7239
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: yati@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Nurhamizah Hashim
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7253
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: aaee@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Taufik Arridzo Mohd Balwi
  Jawatan: Pensyarah
  Telefon: 03-7967 7240
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: taufik@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Eizah Mat Hussain
  Jawatan: Pensyarah 
  Telefon: 03-7967 7259
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: eizah@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Dr. Ummi Hani Abu Hassan
  Jawatan: Pensyarah Kontrak
  Telefon: 03-7967 7272
  Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
  Emel: ummihani.abuhassan@um.edu.my
  Curriculum Vitae

Last Updated: 24/05/2021