03-79677200 apm@um.edu.my

Selamat Datang ke Laman Web APM

 

Sekapur Sirih

Bismillahhir-Rahmanir-Rahim  Assalammualaikum W.B.T Terlebih dahulu saya memanjat setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan kurnia-Nya saya diberikan kesempatan untuk memberi ucapan alu-aluan untuk laman sesawang Akademi Pengajian Melayu. Akademi ini telah melaksanakan pelbagai program dan aktiviti setiap tahun yang melibatkan staf dan pelajar. Dari segi sejarahnya, Akademi Pengajian Melayu (APM) telah ditubuhkan ...

Read More

Highlights