• Akademi Pengajian Melayu
 • apm@um.edu.my
 • 03-79677200
logo
logo

Dari masa ke semasa, aktiviti pameran turut diadakan sebagai pelengkap kepada pelbagai aktiviti penyelidikan dan pendokumentasian berkaitan bidang Pengajian Melayu yang dijalankan oleh warga APM. Senarai aktiviti muzium sejak ditubuhkan hingga yang terkini adalah seperti berikut:

 • Pameran Tatabahasa Bahasa Melayu, 10-24 Oktober 1980.
 • Bengkel Anyaman Tradisi Melayu, 3 Oktober 1986.
 • Pameran Koleksi Etnografi, 4-18 Mac 1991.
 • Pameran Segemal Padi Sekunca Budi, 20 Julai-20 September 1991
 • Pameran Tokoh-Tokoh Pengajian Melayu, 24 April 2002.
 • Pameran Kartun Nusantara: Antara Kejenakaan dan Keintelektualan,  21 Ogos-22 September 2004.
 • Pameran Hasil Penyelidikan APM: Ekspo Penyelidikan & Inovasi UM, 14-17 Jun 2005.
 • Bengkel Seni Tekatan, 29-30 September 2005.
 • Pameran Teknologi Makanan: Ekspo Penyelidikan & Inovasi UM, 18- 20 Julai 2006.
 • Bengkel Seni Anyaman Kelarai, 23-24 Mac 2007.
 • Bengkel Seni Anyaman Bakul Rotan , 26 Februari & 3 Mac 2007.
 • Pameran Tokoh : Putera Chinta Wangsa, 26 Julai-Ogos 2007.
 • Pameran Keris (Sempena Seminar Keris Nusantara & Bengkel Keris Melayu), 13-14 November 2008.
 • Pameran Hasil Penyelidikan APM, 14 Ogos-14 September 2008.
 • Pameran & Bengkel Fotografi APM, 22 Januari – 20 Februari 2009.
 • Pameran Rehal, 12 Oktober – 13 November 2009.
 • Pameran Koleksi APM, 1-31 Ogos 2010.
 • Pameran Seni Khat : Munajat Di Tinta Khat, 1 Oktober-30 November 2010.
 • Pameran Hasil Penyelidikan APM, 27 Mei-30 Julai 2011.
 • Pameran Perisai, Pakaian dan Peralatan Perlindungan Diri, 12 Disember 2011-12 Februari 2012.
 • ​​Pameran Nuansa Ukiran kayu Melayu, 2 September-31 Oktober 2013.
 • Pameran Seni Telepuk, 19 Mei-19 Julai 2014.
 • Pameran Pengajian Melayu Merentas Zaman, 1-30 November 2016.
 • Pameran Seni Anyaman, 1 Ogos-30 September 2017
 • Pameran Perubatan Melayu, 15-30 November 2017
 • Pameran Peralatan Memburu, Jerat & Perangkap, 16 April-15 Mei 2018.
 • Pameran Tokoh : Profesor Emeritus Mohd Taib Osman, 20 September-19 Oktober 2018.
 • Pameran Tokoh : Kenangan DSAI bersama UM, 23-30 November 2018.
 • Pameran Tokoh : Karya dan Sumbangan Profesor Emeritus Dr. Muhamad Haji Salleh, 30 April-24 Mei 2019.
 • Pameran Destar Melayu, 1 Novermber - 31 Disember 2019.

Last Update: 05/11/2021