03-79677200 apm@um.edu.my

Maklumat Am Penyelidikan & Pembangunan

Home / Penyelidikan & Pembangunan / Maklumat Am

Timbalan Pengarah (Penyelidikan dan Pembangunan)
Dr. Marzudi Md Yunus
03-7967 7202
marzudi@um.edu.my
 

Pembantu Setiausaha Pejabat
Cik Norzahira Ramli
03-79677202

Penolong Jurutera
En. Ahmad Kamal Alias
03-7967 7209
amat@um.edu.my

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Puan Norfazana Muzi
03-7967 7230
n.fazana@um.edu.my

Kurator (Muzium Etnografi)
En. Mohd Anis Abdul Samad
03-7967 7275
anis_samad@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Siti Salasiah Mohamed Zakaria
03-7967 7210
sitisala@um.edu.my


Hubungi kami
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
Pejabat Am,
Akademi Pengajian Melayu,
Universiti Malaya 50603,Kuala Lumpur.
Telefon : 03-7967 7202
Fax : 03-7967 7214 / 7266

Last Updated: 24/05/2021