• Akademi Pengajian Melayu
 • apm@um.edu.my
 • 03-79677200
logo
logo

2.1 Artifak

Muzium ini mengumpulkan pelbagai artifak budaya Melayu, merangkumi tema-tema pilihan seperti berikut :
 • Ukiran
 • Tekstil
 • Tembaga
 • Tembikar
 • Anyaman
 • Seni Khat
 • Peralatan Muzik
 • Watak-Watak Wayang Kulit
 • Senjata
 • Peralatan Pertanian & Perikanan
 • Peralatan Memburu
 • Peralatan Memasak
 • Permainan Tradisional
 • Lukisan
Dokumentari tentang seni dan budaya Melayu turut dikumpulkan sebagai bahan rujukan tambahan.
Selain artifak budaya Melayu dan bahan audio visual, pelbagai bahan yang berkaitan dengan sejarah dan tokoh Pengajian Melayu turut menjadi koleksi muzium ini.

Last Update: 05/11/2021