03-79677200 apm@um.edu.my

Pejabat Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi

Home / Pengenalan / Pentadbiran / Pejabat Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi

Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi
Prof. Madya Dr. Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali
03-7967 7213                 
inmarlin@um.edu.my

Penolong Pendaftar
Puan Salina Mohamed Suhaimi
03-7967 7218
salina.ms@um.edu.my

Pembantu Setiausaha Pejabat
Cik Nurzahara Rashid
03-7967 7213
nurzahara@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O)
Pn. Suryana Sukadi
03-7967 7278
suryana@um.edu.my

Pembantu Tadbir P/O
Pn. Rohaida Hashim
03-79677278
aieda@um.edu.my

 

Hubungi kami
Pejabat Ijazah Tinggi, Aras Bawah
Akademi Pengajian Melayu,  
Universiti Malaya
Telefon : 03-7967 7213
Fax : 03-7967 7214

Last Updated: 12/08/2021