03-79677200 apm@um.edu.my

Pejabat Timbalan Pengarah Ijazah Dasar

Home / Pengenalan / Pentadbiran / Pejabat Timbalan Pengarah Ijazah Dasar

Timbalan Pengarah Ijazah Dasar
Professor Madya Dr. Nor Hisham Osman
03-7967 7201 / 7258
nhisham@um.edu.my

Penolong Pendaftar
Puan Khalila Mohd Khalid
03-7967 7203
liela_7782@um.edu.my

Setiausaha Pejabat
Puan Nor Azura Taib
03-7967 7201
azurataib@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Bahasa Melayu) 
Puan Radziah Abu Nor
03-7967 7208
radziah@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Linguistik Melayu) 
Cik Faridah Azwah Binti Kamaruddin
03-7967 7207
azwah@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Kesusasteraan Melayu) 
Puan Ahna Sum Sum
03-7967 7206
ahna@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) (Jabatan Sosio-Budaya/Kesenian Melayu) 
Puan Wan Habsah Wan Ali
03-7967 7205
wanhabsah@um.edu.my
 

Hubungi kami
Pejabat Ijazah Dasar, Aras Bawah
Akademi Pengajian Melayu,  
Universiti Malaya
Telefon : 03-7967 7201
Fax : 03-7967 7214 

Last Updated: 31/07/2021