03-79677200 apm@um.edu.my

laman web apm

 

Sekapur Sirih

Bismillahhir-Rahmanir-Rahim 
Assalammualaikum W.B.T

Terlebih dahulu saya memanjat setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan kurnia-Nya saya diberikan kesempatan untuk memberi ucapan alu-aluan untuk laman sesawang Akademi Pengajian Melayu. Akademi ini telah melaksanakan pelbagai program dan aktiviti setiap tahun yang melibatkan staf ...

Read More

Highlights

Special Highlights