1.Ijazah Sarjana Pengajian Melayu Secara Kursus
2.Ijazah Sarjana Pengajian melayu Secara Kursus Dan Disertasi
3.Ijazah sarjana Pengajian Melayu Secara Disertasi
4.Ijazah Doktor Falsafah 

Untuk maklumat lanjut sila rujuk klik di sini
Last Update: November 21, 2017