Timbalan Pengarah

Professor Madya Dr. Nor Hisham Osman
+603-7967 7213                
nhisham@um.edu.my

Penolong Pendaftar

Puan Nur Suhada Kelwon
+603-7967 7203
suhada@um.edu.my

Setiausaha Pejabat

Puan Sharifah Zainun Syed Sahil
+603-7967 7213
sharifah_04@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O)

Cik Suryani Othman
+603-7967 7278
suryani@um.edu.my

Pembantu Tadbir P/O

Pn. Siti Massidah Isnin
+603-79677278
massidah@um.edu.my

Hubungi kami

Pejabat Ijazah Tinggi, Aras 1
Akademi Pengajian Melayu, 
Universiti Malaya

Telifon : +603-7967 7213
Fax :   +603-7967 72176

Program Ijazah Tinggi

Akademi Pengajian Melayu menawarkan 2 program Ijazah Tinggi, iaitu Ijazah Sarjana Pengajian Melayu dan Ijazah Doktor Falsafah

Mod Pengajian Ijazah Tinggi

 1. Ijazah Doktor Falsafah (mod Penyelidikan)
  (Minimum: 4 Semester, Maksimum: 12 Semester)
 2. Ijazah Sarjana Pengajian Melayu pula dijalankan dalam tiga mod seperti berikut:

  Ijazah Sarjana Pengajian Melayu Secara Kursus
  (Minimum: 3 Semester, Maksimum: 8 Semester)

  Ijazah Sarjana Pengajian Melayu Secara Kursus dan Disertasi
  (Minimum: 3 Semester, Maksimum: 8 Semester)

  Ijazah Sarjana Pengajian Melayu Secara Disertasi
  (Minimum: 2 Semester, Maksimum: 8 Semester)

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini

Last Update: June 16, 2017