Timbalan Pengarah

Professor Madya Dr. Nor Hisham Osman
03-7967 7213                
nhisham@um.edu.my

Penolong Pendaftar

Puan Husziatina Husin
+603-7967 7218
husziatina@um.edu.my

Setiausaha Pejabat

Cik Nurzahara Rashid
03-7967 7213
nurzahara@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O)

Cik Suryani Othman
03-7967 7278
suryani@um.edu.my

Pembantu Tadbir P/O

Pn. Rohaida Hashim
03-79677278
aieda@um.edu.my

Hubungi kami

Pejabat Ijazah Tinggi, Aras 1
Akademi Pengajian Melayu, 
Universiti Malaya

Telefon : +603-7967 7213
Fax :   +603-7967 7276

Program Ijazah Tinggi

Akademi Pengajian Melayu menawarkan program peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah seperti berikut.

1. Ijazah Doktor Falsafah (secara penyelidikan)
(Minimum: 4 Semester, Maksimum: 12 Semester)

2. Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (secara penyelidikan)
(Minimum: 2 Semester, Maksimum: 8 Semester)

3. Ijazah Sarjana Sastera Pengajian Melayu (secara kursus)
(Minimum: 2+1 Semester, Maksimum: 8 Semester)

Last Update: June 26, 2018