Mengawas Tugas-Tugas Timbalan Pengarah Ijazah Dasar

Professor Madya Dr. Nor Hisham Osman
+603-7967 7201 / 7258
nhisham@um.edu.my

Penolong Pendaftar

Puan Nur Suhada Kelwon
+603-7967 7203
suhada@um.edu.my

Setiausaha Pejabat

Puan Nor Azura Taib
+603-7967 7201
azurataib@um.edu.my

Hubungi kami

Pejabat Ijazah Dasar, Aras Bawah
Akademi Pengajian Melayu, 
Universiti Malaya

Telefon : +603-7967 7201
Fax :   +603-7967 7214


Pada masa ini terdapat empat jabatan akademik yang mengendalikan kursus-kursus dan menawarkan program pada peringkat ijazah dasar iaitu:

1. Jabatan Bahasa Melayu 
 - Program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional

2. Jabatan Sosio-Budaya/Kesenian Melayu
- Program Ijazah Sarjana Muda Sosio-Budaya
- Program Ijazah Sarjana Muda Kesenian Melayu

3. Jabatan Linguistik Melayu
- Program Ijazah Sarjana Muda Linguistik Melayu

4. Jabatan Kesusasteraan Melayu
- Program Ijazah Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu

Last Update: September 24, 2018