Timbalan Pengarah

Dr. Salinah Ja'afar 
+603-7967 7201 / 7258
b1salina@um.edu.my

Penolong Pendaftar

Puan Husziatina Husin
+603-7967 7218
husziatina@um.edu.my

Setiausaha Pejabat

Puan Nor Azura Taib
+603-7967 7201
azurataib@um.edu.my

Hubungi kami

Pejabat Ijazah Dasar, Aras Bawah
Akademi Pengajian Melayu, 
Universiti Malaya

Telefon : +603-7967 7201
Fax :   +603-7967 7214


Pada masa ini terdapat empat jabatan akademik yang mengendalikan kursus-kursus dan menawarkan program pada peringkat ijazah dasar iaitu:

1. Jabatan Bahasa Melayu 
 - Program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional

2. Jabatan Sosio-Budaya/Kesenian Melayu
- Program Ijazah Sarjana Muda Sosio-Budaya
- Program Ijazah Sarjana Muda Kesenian Melayu

3. Jabatan Linguistik Melayu
- Program Ijazah Sarjana Muda Linguistik Melayu

4. Jabatan Kesusasteraan Melayu
- Program Ijazah Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu

Last Update: November 22, 2017