Penerbitan APM

Akademi Pengajian Melayu telah menerbitkan buku-buku berkualiti untuk rujukan para akademik dan menyediakan perkhidmatan penyuntingan serta melengkapi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan dokumentasi yang dijalankan untuk dibukukan. Hasil-hasil penyelidikan, kerja-kerja dokumentasi, kerja-kerja transliterasi teks dan sebagainya diterbitkan untuk dijadikan rujukan kepada semua lapisan ilmuwan terutamanya kepada mereka yang berminat dalam bidang Pengajian Melayu.

Penerbitan buku-buku lebih menumpukan perhatian kepada bidang-bidang yang sedia ada dalam Pengajian Melayu, seperti Bahasa dan Linguistik Melayu, Kesusasteraan Melayu, Kesenian Melayu, dan Sosio-Budaya Melayu.

Senarai Penerbitan

Hubungi kami:

Bahagian Penyelidikan & Pembangunan
Pejabat Am
Akademi Pengajian Melayu,
Universiti Malaya 50603, 
Kuala Lumpur.
Tel : 603-7967 7211
Fax : 603-7967 7214

Last Update: April 27, 2017