Maklumat Am

Penyelidikan & Pembangunan

Mengawas Tugas-Tugas Timbalan Pengarah
Prof. Madya Dr. Sabzali Musa Kahn
03-7967 7202
sabzali@um.edu.my

Setiausaha Pejabat
Puan Radziyah Sulaiman
03-7967 7202
radziyah@um.edu.my

Penolong Jurutera
En. Ahmad Kamal Alias
03-7967 7209
amat@um.edu.my

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Puan Norfazana Muzi
03-7967 7230
n.fazana@um.edu.my


Dokumentasi & Penerbitan

Kurator (Muzium Etnografi)
En. Mohd Anis Abdul Samad
+603-7967 7275
anis_samad@um.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O
)
Puan Siti Salasiah Mohamed Zakaria
+603-7967 7210
sitisala@um.edu.myHubungi kami

Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
Pejabat Am,
Akademi Pengajian Melayu,
Universiti Malaya 50603,Kuala Lumpur.

Telefon :+603-7967 7202
Fax :+603-7967 7214 / 7266

Last Update: October 09, 2018