OBJEKTIF KUALITI AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

Bahagian Ijazah Dasar
Memastikan sekurang-kurangnya 35% pelajar Ijazah Dasar mendapat PNGK 3.30 ke atas semasa pengijazahan
Bahagian Ijazah Tinggi

Meningkatkan pengambilan pelajar Ijazah Tinggi dalam pelbagai bidang dengan nisbah 1.5:1 antara pelajar Ijazah Tinggi dan pelajar Ijazah Dasar

Penyelidikan dan Pembangunan

Penyelidikan - memastikan sekurang-kurangnya 70% daripada kakitangan akademik Akademi Pengajian Melayu adalah Ketua Projek (Principal Investigator), yang menjalankan penyelidikan dengan bantuan kewangan dari dalam atau luar Universiti Malaya

Penerbitan - memastikan kakitangan akademik Akademi Pengajian Melayu menghasilkan sekurang-kurangnya 30 penerbitan setahun sama ada dalam bentuk buku, bab dalam buku, monograf, jurnal (antarabangsa atau/dan tempatan) atau prosiding

Last Update: June 16, 2015