Jabatan Sosio Budaya/Kesenian Melayu

Jabatan Sosio Budaya/Kesenian Melayu menumpukan pengajian kepada masyarakat dan budaya Melayu, iaitu tentang Etnografi Melayu, Teori Kajian Masyarakat dan Budaya, Keluarga dan Kekeluargaan, Agama dan Kepercayaan, Perubatan dan Kesihatan, Hukum Adat, Pemikiran Masyarakat Melayu dalam Era Globalisasi, Budaya Popular Melayu, Seni Budaya Melayu, Politik Melayu, Ekonomi Melayu, Identiti Melayu, Gender, Masyarakat dan Budaya, Organisasi dan Proses-Proses Sosial, Hubungan Etnik dan Warga Tua dalam Masyarakat Melayu. 

Dr. Mohammad Nazzri Bin Ahmad

Jawatan:  Mengawas Tugas-Tugas Ketua Jabatan En-Nazri
Sosio Budaya-Kesenian Melayu & Pensyarah 
Telefon: 03-7967 7205 / 03-7967 7241 
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel:  nazzri@um.edu.my
Curriculum Vitae

Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi

dr-awangJawatan: Pensyarah
Telefon: 03-7967 7264
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214 
Emel: awangazman@um.edu.my
Curriculum Vitae

Prof. Madya Dr. Sabzali Musa Kahn

Jawatan: Pensyarah Dr-sabzali
Telefon: +6-03-7967 7263
Fax: +6-03-7967 7266 / +6-03-7967 7214
Emel: sabzali@um.edu.my
Curriculum Vitae

Dr. Lawrence Nathaniel Ross

Jawatan: Pensyarah KontrakLawrence.UM.Passport Photo
Telefon: 03-7967 7252
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214 
Emel: lawrence@um.edu.my
Curriculum Vitae

Dr. Mohd Effindi

Jawatan: Pensyarah dr effendi
Telefon: 03-7967 7237
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214 
Emel: effindi@um.edu.my
Curriculum Vitae

Dr. Kim Hyun Rou Kim

Jawatan: Pensyarah Kanan (Kontrak)Dr-Kim
Telefon: 03-7967 7251 
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214 
Emel: korea@um.edu.my 
Curriculum Vitae  

Dr. Maizira Abdul Majid

Jawatan: Pensyarah maizira
Telefon: 03-7967 7237
Fax: 03-7967 7266 / +6-03-7967 7214
Emel: maizira@um.edu.my
Curriculum Vitae

Dr. Yuhanis Mohd Nasir

Jawatan: Pensyarah yuhanis
Telefon: 03-7967 7273
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: yuhani83@um.edu.my
Curriculum Vitae

En. Ahmad Hakimi Khairuddin

Jawatan:  Pensyarah En-Hakimi
Telefon: 03-7967 7232 
Fax:  03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: ahmadhakimi@um.edu.my
Curriculum Vitae

En Zamree Abu Hassan

Jawatan:  Pensyarah zamree
Telefon: 03-7967 7223
Fax:  03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: zamree@um.edu.my
Curriculum Vitae

Shafa'atusara Silahuddin

Jawatan: Fello SlabShafa
Telefon: +03-7967 7204
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214 
Emel: syafasara@um.edu.my
Curriculum Vitae

Mohd Faizal Md Nor

Mohd Faizal Md Norfaizal
Jawatan: Fello Slab
Telefon: 03-7967 7243
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214 
Emel: mgtfyzal@um.edu.my
Curriculum Vitae

Last Update: June 16, 2015