Jabatan Bahasa Melayu

Jabatan Bahasa Melayu menyediakan kursus-kursus yang lebih menumpukan pengajian kepada korpus bahasa Melayu baku iaitu tentang tatabahasa normatif bahasa Melayu, bahasa Melayu lisan, statistik bahasa Melayu, sejarah perkembangan bahasa Melayu, peristilahan bahasa Melayu, laras bahasa Melayu, pemaknaan bahasa Melayu, tatabahasa wacana bahasa Melayu, pengajaran bahasa Melayu, perkamusan bahasa Melayu, bahasa Melayu dan masyarakat, kesantunan bahasa Melayu, dan keanekaan bahasa Melayu.

Prof. Madya Dr. Muhammad Saiful Haq Hussin

Jawatan: Ketua Jabatan Bahasa Melayu & PensyarahDr-Saiful
Telefon: 03-7967 7208 / 7967 7245
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: ipul62@um.edu.my
Curriculum Vitae

Profesor Madya Dr. Ab. Razak Ab. Karim

Jawatan: PensyarahDr-Razak 
Telefon :03-7967 7254 
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: abrazak@um.edu.my 
Curriculum Vitae

Prof. Dr. Puteri Roslina Abdul Wahid

Jawatan: Pengarah & Pensyarah Dr-Puteri-1
Telefon :03-7967 7200 / 03-7967 7248
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: puteri61@um.edu.my 
Curriculum Vitae

Profesor Madya Dr. Indirawati Zahid

Jawatan: Pensyarah
Telefon: 03-7967 7224Dr-Indra 
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: indirawati@um.edu.my 
Curriculum Vitae

Dr. Rohaida Haron

RohaidaJawatan: Pensyarah
Telefon:+6-03-7967 7262
Fax:+6-03-7967 7266/+6-03-7967 7214
Emel: eyda1826@um.edu.my
Curriculum Vitae

Dr. Nurul Haniza Samsudin

Jawatan: Pensyarahdr-haniza
Telefon: 03-7967 7249
Fax: 03-7967 7266 / 03-7967 7214
Emel: haniza_85@um.edu.my
Curriculum Vitae

Last Update: May 26, 2016